Nagrody

60. Poznański Kongres Brydżowy
NAGRODY w turniejach kongresowych oraz GPPP

1. We wszystkich kongresowych turniejach par oraz turnieju GPPP organizator przeznacza minimum 50% przychodu z wpisowego na fundusz nagród finansowych:

a. nagrody finansowe główne otrzymuje 7% oraz specjalne 3%, czyli łącznie 10% uczestników

b. fundusz nagród finansowych w danym turnieju stanowi co najmniej 40% wpisowego, dodatkowo 10 % przeznaczone jest na fundusz długiej fali. Pula nagród do podziału w turnieju GPPP zostaje dodatkowo zwiększona o kwotę 3500 zł.

c. zwycięzcy z trzech pierwszych miejsc otrzymują statuetki

d. Minimalne, gwarantowane nagrody w turniejach kongresowych to:

• 1 miejsce 600 zł
• 2 miejsce 400 zł
• 3 miejsce 300 zł

e. Minimalne, gwarantowane nagrody w turnieju GPP to:

• 1 miejsce 2000 zł
• 2 miejsce 1500 zł
• 3 miejsce 1000 zł

f. Dodatkowo w GPPP trzy najlepsze pary z Wielkopolski (oboje zawodników są zarejestrowani w Wlkp. ZBS lub zamieszkali w Wielkopolsce) otrzymają wpisowe do Otwartych Mistrzostw Wielkopolski na IMP w grudniu 2021. Te nagrody nie kumulują się z nagrodami finansowymi.

2. W turniejach kongresowych par oraz turnieju GPPP w ramach nagród finansowych z funduszu nagród przyznaje się niekumulujące się nagrody specjalne dla:

a. najlepszej pary, której WK poszczególnych zawodników nie przekracza 2,5
b. najlepszej pary juniorów
c. najlepszej pary kobiecej lub mikstowej
d. najlepszej pary seniorów

Minimalna, gwarantowana nagroda pieniężna w tych kategoriach to:

• w turniejach kongresowych 150 zł,
• w GPPP 450 zł.

Warunkiem przyznania nagrody specjalnej w danej kategorii jest uczestniczenie w turnieju co najmniej pięciu uczestników spełniających warunki danej kategorii.
Jeśli warunek ten nie jest spełniony dla żadnej kategorii, przyznaje się do dwóch nagród specjalnych pod warunkiem uczestniczenia co najmniej dziesięciu uczestników spełniających którykolwiek warunek.

3. Szczegółowe wyliczenie wysokości nagród odbywa się w oparciu o klucz przypisujący poszczególnym turniejom odpowiednie wartości:

a. pierwsza nagroda – 10
b. druga nagroda – 7
c. trzecia nagroda – 5
d. czwarta nagroda – 3
e. piąta i następne – po 2
f. nagrody specjalne – po 2

Po obliczeniu liczby nagród sumuje się punkty klucza nagród. Sumę pieniężną przeznaczoną na nagrody dzieli się przez sumę punktów z powyższego klucza. Otrzymaną wartość mnoży się przez poszczególne wartości klucza, by otrzymać wstępne wysokości poszczególnych nagród, które organizator zaokrągla wedle własnego uznania. Dopuszcza się dodatkowe różnicowanie wysokości nagród w kategorii „piąta i następne”.

4. W klasyfikacji długofalowej turniejów kongresowych fundusz nagród stanowi 10% wpisowego z turniejów kongresowych oraz GPPP. Zgromadzona pula zostaje rozdzielona na nagrody w następującej proporcji:
a. 6 najwyżej sklasyfikowanych zawodników otrzymuje nagrody pieniężne w wysokości:

1. Miejsce – 30 % przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 1.000 zł
2. Miejsce – 20% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 600 zł
3. Miejsce – 13% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 400 zł
4. Miejsce – 10 % przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 300 zł
5. Miejsce – 7% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 200 zł
6. Miejsce – 5% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 150 zł

b. przewidziano nagrody dodatkowe, za najwyżej sklasyfikowanych zawodników w kategoriach:

– najlepszy junior – 3% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 100 zł
– najlepsza zawodniczka – 3% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 100 zł
– najlepszy senior – 3% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 100 zł
– najlepszy zawodnik o WK do 2.5- 3% przy jednocześnie gwarantowanej kwocie 100 zł

5. Nagrody główne długofalowe i nagrody dodatkowe przyznawane są graczom, którzy zagrali minimum 3 turnieje z łącznie trzech kongresowych i jednego GPPP.

6. W przypadku takiej samej liczby pdf zawodników w kongresowej punktacji długofalowej lub danej kategorii nagród dodatkowych, decyduje wyższy wynik uzyskany w turniejach według kolejności: GPPP, Kongresowy. W przypadku uzyskania takich samych lokat dla graczy w danej kategorii, we wszystkich wymienionych wyżej turniejach zawodnicy zajmują miejsce ex aequo, a nagrody ulegają równemu podziałowi.

7. Nagrody dodatkowe w kongresowej punktacji długofalowej kumulują się z nagrodami głównymi, ale nie kumulują się ze sobą; innymi słowy, jeden zawodnik nie może otrzymać dwóch nagród specjalnych w kongresowej punktacji długofalowej, ale może otrzymać ́ nagrodę główną i nagrodę specjalna. W przypadku takiej kumulacji, zawodnik otrzymuje nagrodę zgodną z podaną kolejnością w pkt. 5.b. Na przykład junior wygrywający punktację juniorską oraz kobiet otrzymuje nagrodę jako junior, a nagrodę kobiecą otrzymuje kobieta zajmująca 2. miejsce wśród kobiet. itd.

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów Mixtowych.

8. W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Teamów Mixtowych przyznane zostaną następujące nagrody finansowe:

1. Miejsce 2000 zł dla Teamu
2. Miejsce 1500 zł dla Teamu
3. Miejsce 1000 zł dla Teamu

9. Dodatkowymi nagrodami są:

• dla najlepszej polskiej drużyny (w niezmienionym składzie) będzie wpisowe do turnieju Teamów Mixtowych na World Bridge Series Rosenblum rozgrywany w 2022 we Wrocławiu.

• dla par polskiej drużyny, która zajmie drugie miejsce – wpisowe do Mistrzostw Polski Par Mixtowych, które odbędą się w grudniu 2021 w Poznaniu.

• Dla par najlepszej drużyny z Wielkopolski – wpisowe do Mistrzostwach Polski Par Mixtowych, które odbędą się w grudniu 2021 w Poznaniu.

Zatwierdził Zarząd WZBS 08.09.2021