Regulamin Kongresu + długa fala

Regulamin Kongresu

 1. Organizatorem 60. Poznańskiego Kongresu Brydżowego jest Wielkopolski Związek Brydża Sportowego.
 1. 60. Poznański Kongres Brydżowy zostanie rozegrany w dniach 23-26 września 2021 r. w dwóch lokalizacjach

– ul. Mostowa 10 (mecze międzynarodowe)

– w hali nr 3A Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ulicy Roosevelta (Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów Mixtowych, Budimex Grand Prix Polski Par, trzy turnieje Kongresowe).

 1. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju.
 2. We wszystkich turniejach rozgrywanych w ramach Kongresu obowiązują następujące ustalenia:
  • obowiązują przepisy PZBS (MPB’17, PolSys, DON, etc.),karta konwencyjna jest zalecana dla ochrony własnych praw,
  • od decyzji Sędziego Głównego nie przysługuje odwołanie.
  • zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 10 min. przed rozpoczęciem zawodów, z wyjątkiem MMPTMixt, do których zapisy będą przyjmowane do 30 min. przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestników,
  • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na sali gry. Spożywanie alkoholu dozwolone jest jedynie w wydzielonej strefie konsumpcji.

5. Podczas Kongresu będzie prowadzona indywidualna punktacja długofalowa obejmująca łącznie trzy turnieje Kongresowe oraz Budimex GPPP.

6. Dla poprawiania błędów w zapisie (79C MPB) określa się okres reklamacyjny na 1h po zakończeniu turnieju kongresowego oraz po zakończeniu sesji w MMPTMixt. Okres reklamacji dla turnieju Budimex GPPP oraz finału MMPTMixt mija 15 min. po zakończeniu turnieju.

7. Osoby (zawodnicy i kibice) znajdujące się na sali gry podczas rozgrywania Kongresu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku.

8. Opłaty za wpisowe pobierane będą na miejscu, płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą/kredytową. Wszystkie nagrody finansowe zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez nagrodzonych zawodników. 

9. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów fitosanitarnych związanych z pandemią COVID-19. Wymogi te będą dostosowane do aktualnie obowiązujących zaleceń Sanepid oraz Ministerstwa Zdrowia.

10. Wszelkie organizacyjne sprawy sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem i wynikłe w trakcie trwania Kongresu, rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.9

11. Kontakt:

Sędzia: Maciej Czajkowski 515 787 663

Organizator: Piotr Cieśliński 601914748

Klasyfikacja długofalowa

1. Podczas Kongresu Poznańskiego będzie prowadzona Punktacja Kongresowa (PK) do której zaliczane będą trzy najwyższe zdobycze punktowe klasyfikacji długofalowej (PDF) z łącznie czterech turniejów (trzech turniejów Kongresowych oraz GPPP).

2. PK będzie prowadzona w kategorii open. Nagrody zostaną również przyznane w kategoriach:

a. najlepszy junior,
b. najlepsza zawodniczka,
c. najlepszy senior,
d. najlepszy zawodnik do 2.5 WK.

3.Za zdobycie pierwszego miejsca w turniejach zwycięzca otrzymuje punkty długofalowe (pdf):

a. w turniejach 30 rozdaniowych (kongresowych) – 200 pdf,
b. w turnieju GPPP – 360 pdf.

4. Za kolejne miejsca uczestnicy otrzymują pdf obniżone o liczbę całkowitą wynikającą z liczby startujących par (/ – z zaokrągleniem w górę dla wyższych miejsc oraz zaokrągleniem w dół dla niższych miejsc – różnica obniżki może różnić się o 1 pdf), tak by ostatnie miejsce otrzymało pdf w wysokości niższej obniżki. Np. dla 75. par w turnieju dzielimy 200 (liczbę pdf) przez 75 (liczbę par), wynik (2.66) zaokrąglamy w górę (3) i to jest wysokość wyższej obniżki. Taką obniżkę (-3) stosujemy do miejsca 50, od miejsca 51 obniżka wynosi 2 pdf, tak by ostatnie miejsce dostało pdf w wysokości niższej obniżki. Przy takim założeniu miejsce zmiany obniżki zawsze jest jedno. Poza powyższym dodajemy jeszcze dla czołowych miejsc pdf z punktu 5.

5. Dodatkowo za zajęcie pierwszych miejsc w każdym turnieju uczestnicy otrzymują premie w wysokości: Im. – 40 pdf, IIm. – 31 pdf, IIIm. – 23 pdf, IVm. – 16 pdf, Vm. – 10 pdf, VIm. – 5 pdf, VIIm. – 2 pdf, VIIIm. – 1.

6. O wyższym miejscu w punktacji długofalowej decyduje:

a. większa liczba zdobytych pdf,
b. większa liczba zdobytych pdf w turnieju GPP par,
c. losowanie.trzy